NHÀ PHỐ 2,5 TẦNG  –ANH KIÊN – THẠCH BÀN – HÀ NỘI

Diện Tích Khu Đất : 6 x 25m
Thiết Kế : 011/2016