NHÀ PHỐ 3 TẦNG  – ANH LỰC – QUẢNG NINH

Diện Tích Khu Đất : 5 x 20m
Thiết Kế : 01/2017