BIỆT THỰ 3 TẦNG  – CHÚ QUANG – BẮC  GIANG

Diện Tích Khu Đất : 25 x 27m
Diện Tích Xây Dựng : 15 x 19m
Thiết Kế : 01/2017