BIỆT THỰ 3 TẦNG  – HOÀNG THƯỜNG – BẮC NINH

Diện Tích Khu Đất : 25 x 20m
Diện Tích Xây Dựng : 20 x 15m
Thiết Kế : 04/2016