MẪU BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI – CHÚ HÙNG – VĨNH PHÚC

Diện Tích Khu Đất : 15 x 25m
Diện Tích Xây Dựng : 12 x 20m
Thiết Kế : 01/2016