BIỆT THỰ 3 TẦNG  – ANH NHÂN – HÀ ĐÔNG

Diện Tích Khu Đất : 5,5 x 20m
Thiết Kế : 03/2017